Neúřední životopis

 

Ing. arch. Jan Falta

 

autorizovaný architekt, býv. vědecký pracovník NPÚ a externí pedagog Univerzity Pardubice, soudní znalec, úředník ...