Životopis

 

Ing. arch. Jan Falta

 

autorizovaný architekt České komory architektů

NPÚ, památkář pro SHZ, náměstek, vědecký pracovník (2000 - 2008)

VŠUP Praha, přednášky v rámci blokové výuky předmětu aplikovaná geodezie a ochrana a rekonstrukce památek (2018 - 2021) 

Univerzita Pardubice, přenášky „Péče o kulturní památky“ (2007 - 2010)

soudní znalec

historik

úředník MMHK

...

Zkratky:
NPÚ ... Národní památkový ústav a jeho právní předchůdci
SHZ ... státní hrady a zámky
VŠUP ... Vysoká škola uměleckoprůmylsová v Praze
MMHK ... Magistrát města Hradec Králové