Vlastní publikované články a texty

 • Dům sochaře Jana Kopeckého v Hradci Králové, Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2004, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Pardubice 2005
 • Rodinný dům pana Karla a paní Jaroslavy Cee na Pražském Předměstí u Hradce Králové, Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2003, str. 13 – 34, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Pardubice 2004
 • Památkovou péčí ke snížení nákladů při obnově nebo rekonstrukci nemovitostí, Kulturní dědictví současnosti, Sborník z konference o směrech a možnostech ochrany, obnovy a využití památek, str. 72 – 74, Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 2004
 • Projekt na záchranu zříceniny státního hradu Vízmburk, Výroční zpráva za rok 2002, str. 125 – 128, Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice 2003
 • Úpravy v areálu NKP Betlém Kuks v roce 2002 a výhled na další období, Výroční zpráva za rok 2002, str. 129 – 139, Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice 2003
 • Zánik přírodního prostředí Braunova Betlému u Kuksu na plánech z 80. let 18. století a důsledky pro další úpravy NKP Betlém, Výroční zpráva za rok 2002, str. 140 – 144, Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice 2003
 • Slavné vily Královéhradeckého kraje, Vila pana Karla Cee v Hradci Králové, in: Slavné vily královéhradeckého kraje, Petr Ulrich a kol., str. 136 - 128, Foibos, Praha 2008, ISBN 978-80-87073-07-0
 • Regenerace bytového fondu z pohledu památkové péče, In.: Regenerace bytového fondu, sborník přednášek celostátní odborné konference, str. 73  83, Hradec Králové 2009, ISBN 978-80-7086-001-4
 • Text k č.p. 1, 30, 31, 67, 121, 139, 140, 141, 153, 161, 162, 169, 170, 171, In.: Starý Hradec Králové dům od domu, Zdeněk Doubek, Helena Rezková, Hradec Králové 2009, ISBN 978-80-904448-0-5
 • Chodníky města Hradce Králové – „salonu republiky“ pohledem „povolení ku stavbě domů“ od 90. let 19. stol. po 50. léta 20. stol., in.: Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1990 – 2010, Balustráda, Hradec Králové 2010, str. 44 – 53, 150 – 151, ISBN 978-80-87172-05-6
 • Bydlení ve veřejných budovách "salonu republiky": ztracená funkcionalistická "vila" přednosty Okresního úřadu v Hradci Králové, in.: Královéhradecko : historický sborník pro poučenou veřejnost. -- Hradec Králové, Státní okresní archiv, Studijní a vědecká knihovna, Muzeum východních Čech, Galerie modeního umění,  Knihovna města Hradce Králové, Zámrsk, Státní oblastní archiv, 2010. sv. 7, str. 59 - 80
 • Regenerace bytového fondu z pohledu památkové péče II., In.: Regenerace bytového fondu, sborník přednášek celostátní odborné konference, str. 86 – 77, Hradec Králové 2010, ISBN 978-80-7086-002-1
 • Z opevnění není v Hradci muzeum, ale soud a také vězení, In.: Hradecký deník, 20140325, https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/z-opevneni-neni-v-hradci-muzeum-ale-soud-a-take-vezeni-20140325.html, https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/kralovehradecky-kraj/aktuality-kralovehradecky-kraj/z-opevneni-neni-v-hradci-muzeum-ale-soud-a-take-vezeni-kralovehradecky-kraj.html
 • Mateřská škola J. Gočára, Radnice duben 2010
 • Mosty v Hradci Králové, EHD 2012, informační leták, Hradec Králové 2012, spoluautor
 • Automobil na dvorech domů v Hradci Králové, in.: Petr Vorlík (ed.), Architektura ve službách motorismu, Praha, Fakulta architektury ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2013, str. 86 – 77,  ISBN 978-80-01-05220-4.
 • Procházka po historických školách, EHD 2013, informační leták, Hradec Králové 2013, spoluautor
 • Historická nebo moderní? Obnova fasád bez historických architektonických prvků v památkově chráněném území., In.: Regenerace bytového fondu, sborník přednášek celostátní odborné konference, str. 86 – 77, Hradec Králové 2013, ISBN 978-80-7086-002-1
 • Procházka po hradeckých kaplích a kapličkách, EHD 2014, informační leták, Hradec Králové 2014, spoluautor
 • Okrašlovací hnutí v Hradci Králové v 1. polovině 20. století., Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2014, str. 12 -17, ISSN 1805-3246
 • Procházka po hradeckých věžích a věžičkách, EHD 2015, informační leták, Hradec Králové 2015
 • Souvislosti proměny barokní pevnosti v moderní město, In.: Východočeské listy historické č. 33/2015, str. 139 – 156, 2015, ISSN 1211-8184
 • Procházka hradeckých zvonicích a zvoničkách, EHD 2016, informační leták, Hradec Králové 2016, spoluautor
 • Dřevěné konstrukce v omítce – vila arch. Jaroslava Pažouta v Hradci Králové, Svorník, sborník SHP
 • Procházka po hradeckých parcích a sadech, EHD 2017, informační leták, Hradec Králové 2017, spoluautor
 • Stavebně historický průzkum a jeho význam, in. Buletin Máme vybráno 2017/2018, 2017, roč. 2, str. 5