Přednášky

 • Granátové jablko – Kuks, Hradec Králové, 2007
 • Zelená úsporám, Pardubice, 2009
 • Regenerace bytového fondu z pohledu památkové péče, Regenerace bytového fondu, celostátní odborná konference, Hradec Králové 10. – 11. 2009
 • Bydlení ve veřejných budovách salonu republiky, Zrození moderního města 1890 - 1939, odborná konference, Hradec Králové 4. – 5. 11. 2009
 • Zastřešení SH Vízmburk, čtvrt století pokusů, Zastřešování hradních zřícenin, dílna NPÚ, Hrad Bezděz, 24. 6. 2010
 • Utajená Gočárova vila, SYMP – Gočár 2010, Hradec Králové, 9. 9. 2010
 • Dny kulturního dědictví v Hradci Králové (EHD) 2010, býv. Okresní a finanční úřady, 12. 9. 2010
 • Dny kulturního dědictví v Hradci Králové (EHD) 2010, kostel Božského srdce Páně, 12. 9. 2010
 • Minulost a současnost památkové péče na Velkém Náměstí v Hradci Králové, Revitalizace Velkého náměstí, Hradec Králové, Muzeum, 14. 11. 2010, 8. 3. 2011
 • Regenerace bytového fondu z pohledu památkové péče II., Regenerace bytového fondu, celostátní odborná konference, Hradec Králové 9. 11. 2010
 • Obraz královéhradecké pevnosti v územním plánování, Salon Královéhradeckých architektů, 10. 5. 2011
 • Architektura J. Gočára v Hradci Králové, Hradec Králové – město, 10. 9. 2011
 • Architektura města Hradec Králové, Černihiv, Ukrajina, 24. 9. 2011
 • Kaple sv. Klimenta, EHD 2011, kaple sv. Klimenta, 18. 9. 2011,
 • Sny a Vize – neuskutečněné projekty architekta Josefa Gočára, Černihiv, Ukrajina, 24. 9. 2011
 • UNESCO, přednáška pro zastupitele města, 11/2011
 • Památková péče v Hradci Králové, odborná akce ČKAIT Hradec Králové, 5. 12. 2011
 • Diskusní večer na téma VSTOUPÍ HRADEC DO UNESCO?, Hradec Králové, 12. 4. 2012
 • Technické památky Hradce Králové, konference Krajský úřad Hradec Králové, 12. 9. 2012
 • Mosty v Hradci Králové, EHD 2012, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, 15. 9. 2012
 • Automobil na dvorech domů, celostátní odborná konference Automobil a architektura, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, 20. 9. 2012
 • Doprava v Hradci Králové v historických souvislostech, SPŠ stavební Hradec Králové, 17. 10. 2012
 • Radnice č.p. 1, Velké náměstí, 19. Betonářské dny, konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové 21. 11. 2012
 • Máme se bát památkářů?, odborná akce ČKAIT Hradec Králové, 3. 12. 2012
 • Sport v Hradci Králové, SPŠ stavební Hradec Králové, 24. 4. 2013
 • Veřejné prostory v čase, SPŠ stavební Hradec Králové, 23. 10. 2013
 • Souvislosti proměny barokní pevnosti v moderní město, Okamžiky proměny, mezinárodní odborná konference,  7. 11. 2013, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 • Moderní Hradec Králové v kontextu města a krajiny, Okamžiky proměny,  mezinárodní odborná konference - odborná exkurze,  8. 11. 2013
 • Historická nebo moderní? Obnova fasád bez historických architektonických prvků v památkově chráněném území. Regenerace bytového fondu, celostátní odborná konference, Hradec Králové 12. 11. 2013
 • Souvislosti proměny barokní pevnosti v moderní město, Konference Okamžik proměny, Hradec Králové 7. 11 .2013
 • Město a socha, SPŠ stavební Hradec Králové, 2014
 • Okrašlovací hnutí v Hradci Králové v 1. polovině 20. století, Mezinárodní odborná konference „Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize“, 2. – 3. října 2014, Hradec Králové
 • Péče o kulturní památky, Stavebně historický průzkum, SPŠ stavební Hradec Králové, 2015
 • Roubené a hrázděné konstrukce v omítce, Konference SHP, Loket, 2015
 • Hradec Králové v proměnách času, Konference "Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku", Hradec Králové, 2. června 2016
 • Náměstí, SPŠ stavební Hradec Králové, 2017
 • Ochrana kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové proti požáru, Konfernce Možnosti požární ochrany historických staveb se zaměřením na stavby dřevěné, Hradec Králové 2. 11. 2017
 • Transfery kostelů z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska do Čech v 30. letech 20. stol., „100 let - proměny měst“ XXVIII. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 22. - 24. 03 2018, Valtice, 23.03.2018
 • Mosty v Hradci Králové, Klub za starý Hradec, Hradec Králové, 18.09.2017
 • Památková péče v Hradci Králové, Klub důchodců Hradec Králové, 22.5.2018
 • Šlechtěné a umělé omítky v 1. pol. 20. stol, Konference SHP 19.06. – 22.06.2018, Rožmber nad Vltavou, 20.06.2018
 • Gočár a nábřeží, Hradec Králové, 2021
 • Havlíčkův Brod, 2021
 • Salon republiky, SPŠS Hradec Králové, 2022